Show all posts
October 19, 2023

Social hållbarhet kliver fram ur klimatskuggan

Intresset för social hållbarhet växer i skuggan av den pågående klimatkrisen, och det är företag som Miljonbemanning som visar hur det går att förena ekonomisk tillväxt med en stark samhällsnytta.

"Allra bäst tillväxt inom området har de rekryterings- och bemanningsbolag som bland annat sysslar med att hjälpa utrikesfödda in i arbete. Med en tillväxt på över 100 procent under 2022 landade Miljonbemanning på en omsättning på runt 111,5 miljoner kronor."

Läs artikeln från Impact Loop om social hållbarhet via länken nedan:

Om Miljonbemanning:

Miljonbemanning är en ledande aktör inom arbetsmarknadsrelaterade lösningar med en global närvaro. Vi arbetar för att anpassa arbetskraft med företagsbehov genom innovativa och skräddarsydda lösningar. Med en gedigen erfarenhet och engagemang för att främja sysselsättning strävar vi efter att skapa meningsfulla möjligheter för både arbetssökande och arbetsgivare.

För mer information kontakta oss nedan.